Het comité

Het comité bestaat uit 11 vrijwilligers die ieder hun bijdrage leveren in het uitdragen van de idealen en het ondersteunen en organiseren van de diverse activiteiten.

Samenstelling Comité

Voorzitter: Dieneke van Tongeren-Schuijt

Secretaris: Renee Mennes

Penningmeester: Truus Römers


Leden:


Trix Franssen - herdenkingen

Hans Schimscheimer - monumenten en scholen

Ans van Uem - bevrijdingsvuurestafette

Elena Abasi - SAMEN in Enkhuizen

Jeroen Baars: bevrijdingsvuurestafette en website

Karst Zomermaand - SAMEN in Enkhuizen

Simon Keesman - Herdenkingen oorlogsgraven

Irene Versnel - SAMEN in Enkhuizen

Geschiedenis van het Comité

Het 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen is opgericht in 1982 – 1983. 

 

In eerste instantie ging het om de 4 mei herdenking, later werd ook medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkerk op 4 mei.  

Een bijeenkomst voor alle inwoners van Enkhuizen, los van achtergrond of religie, voor alle gezindten.  

 

In de jaren tachtig werd Nederland, en ook Enkhuizen, toenemend geconfronteerd met het begrip discriminatie. Op landelijk niveau door de opkomst van de Nederlandse Volksunie van Joop Glimmerveen, een landelijke politieke partij met een uitgesproken neonazistisch karakter. 

Maar ook op plaatselijk niveau door de protesten van sommige inwoners tegen de komst van een klein woonwagenkamp aan de Kweekwal.  

Daarom werd het anti-discriminatiecomité opgericht. En vanwege de gemeenschappelijke nadruk op het begrip ‘vrijheid’ was het een logische stap beide initiatieven te verenigen in het  

4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen. 

 

In 1995 werd ‘Schaduwcorrectie mei 1995 ‘op de Nelson Mandela Dreef onthuld, gemaakt door kunstenaar Joep Neefjes. 

 

Het comité organiseert en werkt mee aan herdenkingsactiviteiten op 4 mei en de Bevrijdingsvuurestafette van 4 op 5 mei. Bij de herdenkingen worden leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen en van de RSG betrokken. Bij de bevrijdingsvuurestafette wordt ieder jaar een andere sportieve groep uitgenodigd mee te doen.

 

In 2006 werd voor het eerste deelgenomen aan de Bevrijdingsvuurestafette, waarbij het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Enkhuizen wordt gebracht.  


Andere activiteiten, die georganiseerd kunnen worden, vaak in samenwerking met anderen, variëren van een filmavond, een toneelvoorstelling, een tentoonstelling tot het uitnodigen van een spreker. Met een jaarlijks terugkerende Multiculturele Kookworkshop hoopt het comité de onderlinge band en de saamhorigheid tussen de diverse Enkhuizer bevolkingsgroepen te bevorderen en te proberen meer begrip te krijgen voor elkaars afkomst en achtergrond.

 

In de geschiedenis van ons comité mogen de namen van Sjaak Schalenkamp als oprichter en Helma Lok-Hörnemann als drijvende kracht tot 2012 niet ontbreken.


Deel pagina met vrienden