Over het project SAMEN

Stel je eens voor, dat je zelf die vluchteling zou zijn, die haard en huis moest verlaten voor oorlogsgeweld…. Wat zou het geweldig zijn als je je ook welkom voelt in je nieuwe stad of dorp.

In Enkhuizen heeft Vluchtelingenwerk vrijwilligers, die o.a. Syrische families helpen bij allerlei zaken, zoals scholing, gemeentelijke regelgeving, wegwijs maken in de stad enz.

Stichting ‘4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ wil na vijf jaar het roer omgooien. In plaats van het organiseren van multiculturele kookworkshops willen we met het project ‘SAMEN IN ENKHUIZEN’ vluchtelingen kennis laten maken met stadsgenoten door interesses te delen onder het motto ‘Leren van en over elkaar op basis van gelijkwaardigheid’. Door elkaar te leren kennen ontstaat meer begrip en tolerantie. We hopen natuurlijk dat dit als een kruisbestuiving gaat werken onder alle lagen van de bevolking.

Wij zoeken samen met o.a. Welwonen en Vluchtelingenwerk stadsgenoten, die hun interesse of hobby willen delen met een of meerdere vluchtelingen. Ook wordt bij vluchtelingen gepolst wat zij graag willen doen of leren en/of willen delen. Denk aan koken, bloemschikken, potten bakken, handwerken, vissen, zeilen, varen in grachten, schilderen, tuinieren, wandelen, winkelen, biljarten, fotograferen, muziek maken, fietsen, hardlopen, enz. Ook is het goed om kinderen te stimuleren om te spelen met vluchtelingenkinderen in de buurt, zowel binnen als buiten.

Er is tevens een initiatief om met kinderen te schilderen en te tekenen om op deze manier trauma’s te verwerken. Het schilderen gebeurt natuurlijk samen met Enkhuizer jeugd.

Ons comité wil helpen bij het leggen van de eerste contacten. Gebruik hiervoor het Inschrijfformulier (blauwe knop aan de linkerzijde van het scherm)

Wat zou het prachtig zijn als we over een poosje de Enkhuizer bevolking kunnen laten zien d.m.v. een expositie van foto’s en dergelijke hoe mooi integratie kan verlopen.

Veel mensen willen wel iets doen om nieuwe Enkhuizers zich meer thuis te laten voelen. Nu is die mogelijkheid er. U/jij bepaalt zelf hoeveel tijd je ervoor vrij wilt en kunt maken. Alles gaat in overleg. Wij horen dit graag. Ons emailadres is 4en5meiadcomite@gmail.com

Wilt u deze oproep ook doorgeven aan andere geïnteresseerden in uw omgeving? Bedankt alvast!

Voor meer informatie kan men ook bellen naar: Elena Abasi tel. 0653767868

Namens Stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’,

Elena Abasi
Cora Hijne,
Karst Zomermaand,
Trix Koning-Franssen,
Dieneke van Tongeren-Schuijt

Deel pagina met vrienden