Homepagina - Comité Doelstellingen

Het comité heeft als doel onder de bevolking van Enkhuizen een draagvlak creëren om op 4 en 5 mei te blijven herdenken en te vieren en met name jonge inwoners en nieuwe Nederlanders actief hierbij te betrekken.


Het comité richt zich op waakzaamheid tegen discriminatie en racisme door meer onderling begrip te vragen voor elkanders afkomst en achtergrond.


In onze multiculturele samenleving moet blijvend geïnvesteerd worden in het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is!

Om dit doel te bereiken wil het comité investeren in de bewustwording en kennis van mensen en een invulling geven aan zowel de herdenkingen op 4 en 5 mei als op andere momenten in het jaar. Scholen worden gestimuleerd hieraan mee te werken en tot een mogelijke adoptie van oorlogsmonumenten over te gaan.


In samenwerking met een aantal andere organisaties worden gedurende het jaar op verschillende locaties in de stad activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk medeburgers bij de betekenis van vrijheid te betrekken.


In samenwerking met een aantal andere organisaties worden gedurende het jaar op verschillende locaties in de stad activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk medeburgers bij de betekenis van vrijheid te betrekken.


Het comité van stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ bestaat uit personen die het doel met de daaruit voortvloeiende consequenties onderschrijven en willen ondersteunen

Deel pagina met vrienden