2018 - Jaar van Verzet

Als de oorlog komt,

En als ik dan moet schuilen, 

Mag ik dan bij jou?


Dit zijn de eerste regels uit het bekende lied van Claudia de Breij. 

Het lijkt een makkelijke vraag: als er gevaar dreigt, mag ik dan bij jou? Neem jij dan je verantwoordelijkheid? 

En ook het antwoord lijkt simpel. Natuurlijk laat je een ander niet in de kou staan. 

Maar wát als het er echt op aan komt? Als jij zelf, of je dierbaren door in verzet te komen, zelf gevaar lopen? 


Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam een kleine groep mensen daadwerkelijk in verzet. Door onderduikers in huis te nemen, door illegaal kranten te verspreiden of zich aan te sluiten bij het gewapende verzet. 

De verhalen over dit verzet zijn nog altijd een bron van inspiratie, ze worden nog steeds verteld. En dat moet ook: de verhalen over het verzet van toen, kunnen ons helpen om te leren gaan met de vraagstukken van nu. Daarom heeft het platform Herinnering WO2 het jaar 2018 uitgeroepen tot Jaar van Verzet.


NIOD – directeur Frank van Vree citeert in de tekst die hij schreef ter gelegenheid van het Jaar van Verzet, de filosoof Levinas. Het ontwijken van de blik van de medemens aldus Levinas, is het begin van alle geweld. Als mensen geen verantwoordelijkheid meer nemen voor elkaar is de menselijke waardigheid gedoemd om onder te gaan en zijn mensen overgeleverd aan zichzelf. Met willekeur en rechteloosheid als gevolg. 

De vraag : Wat zou jij doen? is daarom nog altijd actueel. 


Dit Jaar van Verzet is een aanzet tot bezig zijn met die vraag. Door de verhalen levend te houden, door discussie, zelfonderzoek en bezinning. Bezinning op de noodzaak om verantwoordelijkheid te willen en durven nemen voor elkaar. Opdat de geschiedenis zich niet herhaalt. 


4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen


zie ook : www.4en5mei.nl

                www.jaarvanverzet.nl


Deel pagina met vrienden