Over het comité

Waar staan wij voor.

Het comité heeft als doel onder de bevolking van Enkhuizen een draagvlak creëren om op 4 en 5 mei te blijven herdenken en te vieren en met name jonge inwoners en nieuwe Nederlanders actief hierbij te betrekken.
Het comité richt zich op waakzaamheid tegen discriminatie en racisme door meer onderling begrip te vragen voor elkanders afkomst en achtergrond.
In onze multiculturele samenleving moet blijvend geïnvesteerd worden in het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is!
Om dit doel te bereiken wil het comité investeren in de bewustwording en kennis van mensen en een invulling geven aan zowel de herdenkingen op 4 en 5 mei als op andere momenten in het jaar. Scholen worden gestimuleerd hieraan mee te werken en tot een mogelijke adoptie van oorlogsmonumenten over te gaan.
In samenwerking met een aantal andere organisaties worden gedurende het jaar op verschillende locaties in de stad activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk medeburgers bij de betekenis van vrijheid te betrekken.
Het comité van stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ bestaat uit personen die het doel met de daaruit voortvloeiende consequenties onderschrijven en willen ondersteunen.

Comité 4&5 mei anti discrimiatie Enkhuizen

Wie zijn wij

Voorzitter: Dieneke van Tongeren-Schuijt
Secretaris: Marlies Boon
Penningmeester: Jules Buijs

Leden:
Ans van Uem - bevrijdingsvuurestafette
Jeroen Baars - bevrijdingsvuurestafette, Walk of Peace en website
Anita Metting - SAMEN in Enkhuizen, Walk of Peace
Anita Bonnema - basis scholen
Anouk Buijs-DorfmannGeschiedenis van het Comité

Het 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen is opgericht in 1982 – 1983.
In eerste instantie ging het om de 4 mei herdenking, later werd ook medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkerk op 4 mei.
Een bijeenkomst voor alle inwoners van Enkhuizen, los van achtergrond of religie, voor alle gezindten.
In de jaren tachtig werd Nederland, en ook Enkhuizen, toenemend geconfronteerd met het begrip discriminatie. Op landelijk niveau door de opkomst van de Nederlandse Volksunie van Joop Glimmerveen, een landelijke politieke partij met een uitgesproken neonazistisch karakter.
Maar ook op plaatselijk niveau door de protesten van sommige inwoners tegen de komst van een klein woonwagenkamp aan de Kweekwal.
Daarom werd het anti-discriminatiecomité opgericht. En vanwege de gemeenschappelijke nadruk op het begrip ‘vrijheid’ was het een logische stap beide initiatieven te verenigen in het 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen.
In 1995 werd ‘Schaduwcorrectie mei 1995 ‘op de Nelson Mandela Dreef onthuld, gemaakt door kunstenaar Joep Neefjes.
Het comité organiseert en werkt mee aan herdenkingsactiviteiten op 4 mei en de Bevrijdingsvuurestafette van 4 op 5 mei. Bij de herdenkingen worden leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen en van de RSG betrokken. Bij de bevrijdingsvuurestafette wordt ieder jaar een andere sportieve groep uitgenodigd mee te doen.
In 2006 werd voor het eerste deelgenomen aan de Bevrijdingsvuurestafette, waarbij het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Enkhuizen wordt gebracht.
Andere activiteiten, die georganiseerd worden, vaak in samenwerking met anderen, variëren van een filmavond, een toneelvoorstelling, een tentoonstelling tot het uitnodigen van een spreker. Met het mede organiseren van het project SAMEN hoopt het comité de onderlinge band en de saamhorigheid tussen de diverse Enkhuizer bevolkingsgroepen te bevorderen en te proberen meer begrip te krijgen voor elkaars afkomst en achtergrond.
In de geschiedenis van ons comité mogen de namen van Sjaak Schalenkamp als oprichter en Helma Lok-Hörnemann als drijvende kracht tot 2012 niet ontbreken.

Deel deze site met vrienden