Project SAMEN IN ENKHUIZEN

ONTMOETINGSDAGEN in IJSSELZAND

In 2023 zijn drie Ontmoetingsdagen gehouden met de thema’s

De Bloeiende Buurt

De Schone Buurt

De Groene Buurt

Met deze Ontmoetingsdagen willen we samen met Welwonen mensen in de buurt met elkaar verbinden. SAMEN iets ondernemen, omzien naar elkaar versterkt je woonplezier en welbevinden.
Waar ook vandaan, jong en oud is welkom!
Het is mooi om te zien dat ook mensen met een andere culturele achtergrond deze dagen bezoeken en dat we regelmatig mochten proeven van hun meegebrachte hapjes naast o.a. de Hollandse koekjes We voelen ons gesteund door de gemeente. Er is altijd wel iemand van B&W aanwezig.

Door de verschillende contacten die gemaakt worden hopen we dat mensen initiatieven nemen in eigen buurt en anderen stimuleren.

In februari organiseerden we ‘De Bloeiende Buurt’. Een prachtig lied over verbinding in een bloeiende buurt van Hans Malagride werd gezongen. Inspirerende verhalen over o.a. De Weggeefkast in de Bloemenbuurt en ervaringen op de Timmerwerf werden gedeeld met de aanwezigen. Ieder kon reageren hoe men de buurt ervaart. SAMEN bereik je veel!

In juli stond ‘De Schone Buurt’ centraal. Een mooie presentie van de groep Schoon Enkhuizen en een uitleg over ons afval liet mensen nadenken over wat we al doen en wat we kunnen doen voor een schonere omgeving.
Kinderen gingen op pad om zwerfafval te zoeken.
Met mooie liederen van een Oekraïens koor hebben we Verbinding ervaren.

In oktober ‘De Groene Buurt’ waarbij we informatie kregen over de noodzaak van groen, maar ook het plezier wat je eraan beleeft. Tevens een presentatie van een enthousiaste groep over de Buurtmoestuin. Wederom hebben we ervaren, dat ook samen eten verbindt!

Deel deze site met vrienden