Over het comité

Doelstelling van Stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen'

Het comité heeft als doel een blijvend bewustzijn te creëren op het gebied van Vrijheid, Verbondenheid, Verdraagzaamheid en Verscheidenheid.
Het comité zet zich in het bijzonder in voor het herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Daarnaast wordt uitdrukkelijk ook ingezet om op andere momenten in het jaar activiteiten te organiseren die passen bij de genoemde thema’s. Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk samen te werken met organisaties die raakvlakken hebben met deze thema’s. Hierbij proberen we een zo breed mogelijke afspiegeling van de Enkhuizer bevolking samen te brengen en actief te betrekken. In onze multiculturele samenleving moet blijvend geïnvesteerd worden in het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is!
De leden van Stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ zijn mensen die zich actief willen inzetten voor de genoemde doelstelling.

Comité 4&5 mei anti discrimiatie Enkhuizen

Wie zijn wij:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Dieneke van Tongeren-Schuijt
Secretaris: Marlies Boon
Penningmeester: Jules Buijs

Bestuurs-Leden

Ans van Uem
Jeroen Baars
Corina Boersen
Anita Bonnema

Werkgroepen

Website en social media: Jeroen Baars, Anita Bonnema, Jules Buijs.
Scholen: Anita Bonnema, Dieneke van Tongeren-Schuijt.
Bevrijdingsvuurestafette: Ans van Uem, Jeroen Baars, Dieneke van Tongeren-Schuijt, Menno Faber.
SAMEN in Enkhuizen: Corina Boersen, Dieneke van Tongeren-Schuijt.
Walk of Peace: Jeroen Baars, Dieneke van Tongeren-Schuijt, Karin Troost, Yvonne Noorman, Marja Sweerts, Mirjam de Jonge, Louise Kooiman, Greet de Groot.
Tafeltjesproject: Jules Buijs.

Geschiedenis van het Comité

Het 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen is opgericht in 1982 – 1983.
In eerste instantie ging het om de 4 mei herdenking, later werd ook medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkerk op 4 mei.
Een bijeenkomst voor alle inwoners van Enkhuizen, los van achtergrond of religie, voor alle gezindten.
In de jaren tachtig werd Nederland, en ook Enkhuizen, toenemend geconfronteerd met het begrip discriminatie. Op landelijk niveau door de opkomst van de Nederlandse Volksunie van Joop Glimmerveen, een landelijke politieke partij met een uitgesproken neonazistisch karakter.
Maar ook op plaatselijk niveau door de protesten van sommige inwoners tegen de komst van een klein woonwagenkamp aan de Kweekwal.
Daarom werd het anti-discriminatiecomité opgericht. En vanwege de gemeenschappelijke nadruk op het begrip ‘vrijheid’ was het een logische stap beide initiatieven te verenigen in het 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen.
In 1995 werd ‘Schaduwcorrectie mei 1995 ‘op de Nelson Mandela Dreef onthuld, gemaakt door kunstenaar Joep Neefjes.
Het comité organiseert en werkt mee aan herdenkingsactiviteiten op 4 mei en de Bevrijdingsvuurestafette van 4 op 5 mei. Bij de herdenkingen worden leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen en van de RSG betrokken. Bij de bevrijdingsvuurestafette wordt ieder jaar een andere sportieve groep uitgenodigd mee te doen.
In 2006 werd voor het eerste deelgenomen aan de Bevrijdingsvuurestafette, waarbij het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Enkhuizen wordt gebracht.
Andere activiteiten, die georganiseerd worden, vaak in samenwerking met anderen, variëren van een filmavond, een toneelvoorstelling, een tentoonstelling tot het uitnodigen van een spreker. Met het mede organiseren van het project SAMEN hoopt het comité de onderlinge band en de saamhorigheid tussen de diverse Enkhuizer bevolkingsgroepen te bevorderen en te proberen meer begrip te krijgen voor elkaars afkomst en achtergrond.
In de geschiedenis van ons comité mogen de namen van Sjaak Schalenkamp als oprichter en Helma Lok-Hörnemann als drijvende kracht tot 2012 niet ontbreken.

Deel deze site met vrienden