Zestien Verzetssstrijders

Het monument ‘Schaduwcorrectie mei 1995’ op de hoek Nelson Mandeladreef en de Piet Smitstraat te Enkhuizen is gemaakt door kunstenaar Joep Neefjes en onthuld op 4 mei 1995.

Dit monument is een herinnering voor de inwoners van Enkhuizen aan de Tweede Wereldoorlog. Een plek, die voor het verzet én de bevrijding is en over heden én toekomst gaat.

Op deze herdenkingsplaats is een zuil geplaatst ter nagedachtenis aan zestien moedige Enkhuizer verzetsstrijders. Aan zeven van de zestien is een straatnaam ontleend. Op het voetstuk van het monument zijn de initialen en geboorte- en overlijdensdata van de verzetsstrijders aangebracht. Op aandringen van een medeverzetsstrijder zijn in 2008 op de sokkel van het monument de initialen van Cornelis Schuijt bijgeschreven en op 25-2-2017 is in aanwezigheid van vele familieleden en genodigden een ceremonie gehouden in verband met het toevoegen van acht nieuwe initialen van verzetsstrijders aan het monument. Met het toevoegen van acht initialen willen we ook deze onbekende verzetshelden eren.

Jaarlijks wordt op 4 mei om 16.00 uur een herdenkingsceremonie gehouden. Basisschoolleerlingen uit groep 7/8 werken mee met o.a gedichten en muziek. Burgemeester en wethouders, Oranjevereniging ‘Juliana’ en ‘Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie-comité Enkhuizen zijn hierbij aanwezig.Monument schaduwcorrectie

De zestien verzetsstrijders zijn:

Hessel Franciscus Fluitman (1877 HFF 1953)

HESSEL FRANCISCUS FLUITMAN (1877 HFF 1953) Hoofd van de RK-jongensschool in Enkhuizen. Veel leden van de anti-Duitse Fluitmanfamilie waren bij het verzet betrokken. Onderduikers en vluchtelingen vonden een onderkomen in het ouderlijk huis, terwijl daar tegenover, in de Doele, Duitse soldaten gelegerd waren! --lees meer--

Hessel Franciscus Fluitman (1877 HFF 1953)

Jan Hommes (1879 JH 1954)

JAN HOMMES (1879 JH 1954) Hoofd van de Raamstraatschool en lid van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). Hij werd slachtoffer van verraad en is zes maanden in concentratiekamp Vught geïnterneerd geweest. --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Piet Smit (1921 PS 1945)

Verleende hulp aan onderduikers en verrichtte koeriers- en spionagewerkzaamheden.Hij viel in handen van de Sicherheitsdienst en werd als represaille gefusilleerd voor de aanslag op Rauter, chef van de Duitse veiligheidsdienst in Nederland. --lees meer--

Hessel Franciscus Fluitman (1877 HFF 1953)

Piet Rodenburg (1888 PR 1957)

Heeft zich bijzonder ingezet voor Joodse onderduikers. Hij beschikte over een uitgebreid netwerk. Werd op 13 augustus 1943 van zijn bed gelicht door de Grüne Polizei. Na drie dagen hechtenis pakte hij snel de verzetsactiviteiten weer op --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Anton Kranenburg (1918 AK 1944)

Was kelner op de Staverse boot. Daardoor kon hij gemakkelijk het illegale dagblad 'Trouw' verspreiden. Was betrokken bij operaties van de knokploeg in oostelijk West-Friesland. Hij werd door de Duitsers gefusilleerd op 20 mei 1944 op de Waalsdorpervlakte. --lees meer--

Hessel Franciscus Fluitman (1877 HFF 1953)

Gerrit Cornelis Stapel (1912 GCS 1945)

Was ondermeer betrokken bij het vervaardigen van illegaal drukwerk voor de verzetsorganisatie Vrij Nederland en het dagblad Trouw. Op 9 februari 1945 werd hij op de Prins Hendrikkade in Zaandam gefusilleerd --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Dirk Eliza Wieringa (1922 DEW 1944)

Werkte voor de LO, vervoerde het illegale dagblad ‘Trouw’ van Stavoren naar Enkhuizen en zocht onderduikadressen voor werkweigeraars, joden, studenten en militairen. Organiseerde o.a. een overval op het distributiebureau in Venhuizen. Gearresteerd in 1943 en gefusilleerd op 20 mei 1944 op de Waalsdorpervlakte --lees meer--

Dirk Eliza Wieringa (1922 DEW 1944)

Cornelis Schuyt (1915 CS 1984)

Leider van het LO-district Blokker en lid van de Knokploeg Alkmaar. Plaatste onderduikers, was o.a. betrokken bij een overval op het distributiekantoor in Venhuizen. Werd door een stadgenoot verraden en in handen gespeeld van de Sicherheitsdienst. Als politiek gevangene via de kampen Amersfoort en Vught in concentratiekamp Sachsenhausen beland, dat hij ternauwernood overleefde --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Jan Lenters (1893 JL 1968)

In 1921 werd hij directeur van Drukkerij en Boekhandel de Graaf en zo kwam hij in Enkhuizen terecht. Hij was weduwnaar en vader van vier kinderen. Jan Lenters was gereformeerd en lid van het schoolbestuur van de christelijke Raamstraatschool, waar meester Jan Hommes het hoofd van was. Ook was hij commandant van het Landstormkorps Luchtwachtdienst te Enkhuizen. --lees meer--

Dirk Eliza Wieringa (1922 DEW 1944)

Adriaan Groot (1921 AG 1974)

Adriaan Groot, verzetsnaam ‘Arthur ‘, werd in 1943 op 22-jarige leeftijd betrokken bij het verzet door het drukken van een illegale verzetskrant. Die krant werd later de “Klaroen der Bevrijding”. De kranten werden in blanco papier gerold en verspreid aan de hand van een lijstje met schuilnamen. --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Sietse Dirk Sietses (1910 SDS 1974).

Sietse Dirk Sietses, meestal ‘Sas’ genoemd, was een echte Enkhuizer. Het geslacht Sietses woont al vanaf 1780 in Enkhuizen.
Sietse Dirk werd in 1910 geboren en is in 1974 overleden.
Hij was loodgieter en in 1940 was hij tevens hoofd van de Nachtveiligheidsdienst. Als nachtwaker had hij officieel toestemming om ’s nachts op straat te zijn en hierdoor was het voor hem mogelijk om verzetswerk uit te voeren. --lees meer--

Dirk Eliza Wieringa (1922 DEW 1944)

Jan Reitsma (1912 JR 1991).

Jan Reitsma werd in 1912 geboren in Rotterdam. In 1940 vestigde hij zich als huisarts te Enkhuizen. In 1943 moesten alle Nederlandse artsen zich aansluiten bij de ‘Artsenkamer ‘, de artsenorganisatie van de bezetter. Hierdoor trachten de Duitsers greep te krijgen op de Nederlandse artsen en hen te dwingen mee te werken aan de Volksgezondheidspolitiek van de Nazi’s. --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Sam Keesman (1921 SK 2002).

Sam Keesman werd geboren in 1921 en was vanaf 1943 actief in het verzet. Eén van de eerste activiteiten was het drukken en verspreiden van de illegale verzetskrant en het dagblad Trouw.
Met een gekregen stencilmachine verhuisde men van het ene onderduikadres naar het andere, om te voorkomen dat de Duitsers er achter kwamen. Verder hielp Sam met het vervalsen van identiteitskaarten en het stelen van voedsel en bonnen voor zieken en onderduikers. --lees meer--

Dirk Eliza Wieringa (1922 DEW 1944)

Adriaan Fluitman (1918 AF 2007).

Is geboren en getogen in Enkhuizen. Zijn vader Hessel Fluitman, was tot 1942 hoofd van de Katholieke lagere school en één van de initiatiefnemers van het verzet in Enkhuizen. Gedurende de eerste dagen van de oorlog, was Adriaan dermate furieus over de laffe aanval van de Duitsers op Nederland, dat hij zich uit pure woede opgaf als vrijwilliger voor het leger. --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Annie Broeksma (1921 AB 2009).

Toen de oorlog begon, raakte Annie Broeksma al snel bij het verzet betrokken. Voor haar was dat min of meer vanzelfsprekend.
Toen verzetsstrijders Piet Smit eens ziek was bracht zij in zijn plaats een boodschap over naar Schagen. Van het één kwam het ander en het bleef niet bij kleine berichtjes. Annie ging het hele land door om brieven, berichten en microfilms af te leveren. --lees meer--

Dirk Eliza Wieringa (1922 DEW 1944)

Heenke Antje Selst (1923 HAS 2013).

Hinke werd in 1923 geboren in Enkhuizen. In 1943 ontmoette ze haar latere verloofde Dirk Wierenga. Hij was een student uit Groningen die in Enkhuizen was ondergedoken. Hij zat in het verzet, eerst in Groningen en later in Enkhuizen. Na een wandeling naar het ‘Vuurtje’ aan de haven, werden ze een stel. Ook Hinke ging voor het Enkhuizer verzet werken. Ze werd koerier en verspreidde het toen illegale verzetsblad Trouw en de lokale verzetsblaadjes ‘De Klaroen der Bevrijding’ en ‘Eendraght maeckt maght’ --lees meer--

Jan Hommes (1879 JH 1954)

Deel deze site met vrienden